spiritual leader

autoři

 • Beránková Anna
 • Bromová Veronika
 • Fejfarová Leona
 • Fiala Václav
 • Hajníková Lucia
 • Hesounová Alena
 • Hradská Maria
 • Janečková Alena
 • Karlová Miloslava
 • Kazdová Jana
 • Knížák Milan
 • Kochánková Jana
 • Kocman Bedřich
 • Kocman Jan
 • Krofta Miroslav
 • Krtička Jiří
 • Kubec Lukáš
 • Ladrová Marie
 • Maráčková Lenka
 • Martin Helán
 • Matouš Marek
 • Merglová Iveta
 • Nestler Richard
 • Novák Hynek
 • Perič Milan
 • Raunerová Dana
 • Römhild Christine
 • Šlajch Václav
 • Šlajchová Magdaléna
 • Štekrová Andrea
 • Stratil Václav
 • Sýkora Ladislav
 • Tichá Kateřina
 • Tichoň Pavel
 • Tóth Štefan
 • Trhlíková Martina
 • Vaňková Lenka
 • Vavrušková Marcela
 • Vlček Jan

Newsletter

email:

 

Kalwajtys Anna


performance

Cv:

ke stažení zde (.pdf)

 


Pro přiblížení práce Anny Kalwajtys je dobré brát na zřetel formu, kterou pro vyjádření svých postojů užívá a současně sledovat aktéra, publikum a prostředí, ve kterém se performance odehrává.

V Anny případě hrají nejmenší roli prostředí, ta obvykle vyplývají z místa konání (centra současného umění, kluby)
a nemají další symbolický význam. Prostředí má vliv pouze na to, zda je publikum připravené nebo koná-li se performance na ulici a je složené z nahodilých účastníků.

Stačí tedy pozornost zaměřit na uměle vytvořenou situaci, která vzniká mezi Annou a jejími diváky, dvěma proměnlivými subjekty. Ze strany Anny jde o řízenou proměnlivost, která stojí na předem připraveném scénáři. Její scénáře jsou obvykle prosté, založené na jednoduchém konceptu a využití jednoduché symboliky. Tu vkládá především do oděvů (tmavé brýle, sofistikované vamp kostýmy, červené boty znesnadňující pohyb), ve kterých vystupuje a předmětů (voda, zem, mléko), s nimiž při představení pracuje.

Předmět sdělení kóduje do redukovaných pohybů svého těla, animálních zvuků a obsedantně opakovaných vět. Vytváří dramaticky modelovanou atmosféru napětí s katarzním koncem. Témata jejích performance vycházejí
z obyčejných úvah o svobodě člověka, jeho bytí, přirozenosti a odcizení. Do jejich výsledné podoby se promítá i současný stav společnosti s přidruženými otázkami. Za posledních deset let má přibližně kolem deseti kusů, z nichž některé opakuje. V zásadě nejde o formálně nebo obsahově výjimečné performance, ale o přidružený jev, který je vlastní každé performance, že minimálně po dobu představení jsou myšlenky účastníků namířeny jiným směrem, než je obecný tep současného euroamerického světa.


Pozn. redakce

Anna byla jedním z účastníků rezidenčního pobytu AIR 2010_culture83 (viz PIŽMO č.1), který proběhl v červnu na Šteflích. Záznam z její performance je dostupný na:  http://kalwajtysperformance.blogspot.com/

[Bytelová, D.: Anna Kalwajtys - polská performerka, PIŽMO, roč. 1, 2010, č. 3, str. 2.]