spiritual leader

autoři

 • Beránková Anna
 • Bromová Veronika
 • Fejfarová Leona
 • Fiala Václav
 • Hajníková Lucia
 • Hesounová Alena
 • Hradská Maria
 • Janečková Alena
 • Karlová Miloslava
 • Kazdová Jana
 • Knížák Milan
 • Kochánková Jana
 • Kocman Bedřich
 • Kocman Jan
 • Krofta Miroslav
 • Krtička Jiří
 • Kubec Lukáš
 • Ladrová Marie
 • Maráčková Lenka
 • Martin Helán
 • Matouš Marek
 • Merglová Iveta
 • Nestler Richard
 • Novák Hynek
 • Perič Milan
 • Raunerová Dana
 • Römhild Christine
 • Šlajch Václav
 • Šlajchová Magdaléna
 • Štekrová Andrea
 • Stratil Václav
 • Sýkora Ladislav
 • Tichá Kateřina
 • Tichoň Pavel
 • Tóth Štefan
 • Trhlíková Martina
 • Vaňková Lenka
 • Vavrušková Marcela
 • Vlček Jan

Newsletter

email:

 

Sam


Sráč Sam

Od poloviny osmdesátých let pracuje na projektu „Vize pro novou kulturu a její místo“ (na těchto stránkách je projekt zpětně
a postupně zaznamenáván: vision83.info). Zjednodušeně lze projekt popsat jako soubor principů, které přispívají a směřují
k vytvoření volného koncepčního pole a jimiž jsou podmíněny jednotlivé činnosti a podprojekty, které „vizi“ konktertizují.
V současnosti je „vize“ rozdělena do čtyř oblastí: socio-kulturní projekty, sociální projekty, eko-sociální ekonomika a vlastní tvorba, v níž zmíněné principy kóduje převážně do vizuální podoby a textů.

Pro zobrazování volí Sam nejčastěji malbu a iluzivní instalace, jejichž součástí jsou konceptuální objekty a krátká videa. Všechny vizuální prostředky, kterými se vyjadřuje jsou přirozeně propojené s „vizí“, z čehož vyplývá i jejich volba. Například
v malbě je to práce s voskem, hliníkovými pigmenty a šablonou, ve videích důraz na obrazovou simulaci autentických situací. Obrazové řady i jednotlivé obrazy jsou víceméně prosté výslovné angažovanosti a jednoznačných obsahů. V práci Sam je můžeme posuzovat, společně s texty, i jako samostatně stojící jednotku bez vztahu k „vizi“.

Naopak sociální projekty a intervence jsou základní stavební jednotkou životní koncepce, jejímž cílem je: … je vytvoření vhodných sociokulturních podmínek pro automatický, přirozený převod informací a tím zajistit trvale kompaktní rozvoj sociální kultury bez umělých rámců.“ (Sam, 1989). Mezi ně neoddělitelně patří i založení a vedení galerie Sam83
a organizace culture83, spolupráce se sdruženími Nezávislý život a Prsk, podpora Dětského Domova v Kašperských Horách.

Denisa Bytelová


Nejen osada havranů ale i mystika magické žuly
4 OKNA, 2011
AiC Struhadlo Exhibition 2011
4 OKNA, 2010

4 OKNA, 2009
Intimbum, 2008

Já a jiná lesní zvěř I, 2008

http://umelec-na-chate