výstavy

Newsletter

email:

 

H3T Architekti


Vítek Šimek a Štěpán Řehoř
Kurátor: Sam
12. května - 8. července 2012

Architektura je nositelem hodnot společnosti. Díky její hmotné povaze můžeme při analýze odžité doby odečíst úroveň tehdejší společnosti. Její prvotní úlohou je služba pro člověka, díky tomu z ní lze vyčíst informace o kultuře snazším způsobem, než z volného umění. Na zahájení výstav s vazbou k architektuře vybral Sam H3T Architekty. Dva absolventy Ateliéru architektury I, Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, která má, za dobu své existence, společenské role architekta i umělce koncepčně usazené, i s tím, že je stále aktualizuje.

Vít Šimek a Štěpán Řehoř vychází ve své práci dvěma způsoby z lidského měřítka. Jejich projekty jsou „human friendly“ a konstrukční náročnost obvykle měří na počet dní a páry rukou. Vytváří drobné stavby – sauny, kadibudky, čajové domky, houpačky, které mimo svou utilitární funkci obsahují další neviditelné přesahy. I přestože jde o architekturu, mají jejich projekty mnoho společného se site specific art. Plovoucí saunu (2009) umístili na rybník u Poděbrad, pro zavěšení Létající sauny (2010) využili staré zdymadlo v Obříství nad Ohří a v posledním roce následovalo umisťování saun před Akademii výtvarných umění v Praze, na Trafačku (Praha 9) a před Novou scénu Národního divadla. Stejně tak prvky site specific obsahují Vyhlídkové kadibudky (2010), Plovoucí kadibudka (2011), Čajový dům Muštelka (2010) i Čajový dům ČD (2011).

Realizace Víta Šimka a Štěpána Řehoře jsou nevyslovenou opozicí vůči technologické náročnosti, reflexivním skleněným plochám a chladným odcizujícím materiálům. Sauna sama o sobě asociuje a přináší teplo a tělesnou blízkost. Vedle motivu tepla se v jejich práci objevuje pohyb - Plovoucí kadibudka, Létající sauna, Mobilní sauna, který má u nich dva významy. Ve smyslu architektury, jejíž převažující vlastností je naopak nehybnost a pohyb ve smyslu změny prostřednictvím zakódovaného etického obsahu (vytváření příležitosti pro setkání lidí mimo komerční sféru a recyklace).

Volba H3T pro výstavu vznikla díky koncepční příbuznosti s Vizí pro novou kulturu a její místo a díky komplexní úvaze, kterou je nepsaný etický kodex podmíněn. V galerii Sam83 bude vystavena dokumentace dosavadní činnosti ateliéru H3T a v přilehlé zahrádce u betonové skruže s ledovou vodou další site specific sauna.

Denisa Bytelová

„Věnujeme se všem podnětům, jež architektura nabízí. Zajímá nás prostředí měst i krajina. Pracujeme s každým měřítkem i obsahem. Limity určuje naše svědomí.“
H3T

fotodokumentace H3T: archiv autorů, InterLab83, Ester Havlová, Rostislav Zapletal