výstavy

Newsletter

email:

 

ná-, ná-, ná-, ná-, ná-hled


Isabela Grosseová a Jesper Alvaer

Diváci jako první

Isabela Grosseová a Jesper Alvaer začali spolupracovat v projektu Regarding Gardens (2004), kdy podle Jesperova konceptu navštěvovala Isabela, která v té době pracovala jako architektka, satelitní domky a s majiteli vedla rozhovory o podobách jejich zahrad. Podstatou a jediným možným pokračováním jejich spolupráce je shoda. Jejich výstupy lze sledovat jako záživný seriál, kdy se nemůžete dočkat, až vyjdou s novou řadou. Po několika letech čekání jsme je konečně pozvali k nám do galerie, aby v průběhu podzimu mohli pracovat na nových epizodách. Tentokrát byl jejich záměr práce s diváky a posílení jejich pozice. Vytvořili otevřenou výzvu k účasti na tvorbě výstavy v průběhu pěti podzimních sobotních odpolední. Přestože otevřená výzva byla vedená s předstihem a vlídně, podařilo se jim sestavit diváky/publikum
prostřednictvím serveru brigády.cz. To je první z přidružených informací, která jejich projekt sekundárně vygenerovala. Struktura jejich konceptu je odvislá od charakteru přihlášených účastníků.

Isabela s Jesperem tentokrát kombinovali konceptuální i tvořivý přístup. Jako v předchozích projektech je zajímaly hranice mezi životem a uměním a mezi jednotlivými formami umění.
Z pozice režisérů zadávali divákům úkoly podle scénáře, který vedl ke kompozici výstavy. Prvním pokynem bylo projít výstavní prostor, prohlédnout si imaginární výstavu a nalézt místo pro svůj objekt. Dále vytvořit poslepu z kostky hlíny niterný objekt, který měl být nevědomou referencí jejich současného stavu. Výsledek si diváci mohli prohlédnout až při následujícím setkání. Poté dostali za úkol pojmenovat vlastní objekt a zároveň objekty svých kolegů. Vzniklo dvanáct názvů, ze kterých měli během půl hodiny vytvořit báseň. Další úrovní bylo báseň performativně přednést, což vedlo k vytvoření prostorové choreografie.
V závěru byli vyzváni, aby si představili piedestal pro svou sochu, vtělili se do díla a našli pro něj adekvátní místo. Všechny tyto úkoly vedly ke společné formalizované zkušenosti autorů
i diváků, která se bude odrážet ve výsledné podobě výstavy. Po závěrečném setkání bude otevřena reálnému publiku k dalším interpretacím.

text: srs, db

Autoři projekt realizovali za podpory AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE.

K výstavě vychází katalog