výstavy

Newsletter

email:

 

# COOL PAINTINGVáclav Sika
Kurátor: František Fekete
Kaple sv. Petra a Pavla, e
xterní výstavní prostor galerie sam83
Šéfkurátor: Sráč Sam


Podoby věcí, které byly v jiných dobách možny pouze fantazírováním, se dnes stávají skutečností. Zeměkoule byla vždy přeplněna mnoha předměty. V současnosti se však zdá, že ačkoli se jejich kvantita zásadně nemění, rozmanitost se rozšiřuje. I necitlivý člověk je nucen kategorizovat, systematicky vytvářet větší i menší celky, a v některých případech dokonce reagovat na staré věci novými. Realitou je, že každý den se nám otevírají nová universa věcí, kterým nerozumíme a přesto tady jsou.

Sklad uměleckých děl Václava Siky se nachází ve sklepení panelového domu ve Kdyni, na nečekaném místě, kde se ojedinělému návštěvníkovi naskytne příležitost právě jeden z mnoha vesmírů z kategorie současného umění objevit. Umělec s přídomkem současný má ke své práci širokou škálu forem a ta je znásobená plénem možností, jak je interpretovat. Václav Sika materiál k artefaktům na této výstavě získává touláním se po truhlárnách a sbíráním zbytkových dřevin. Za interpretační metodu volí její absenci, tedy, ponechává objekty tím, čím jsou, nepojmenovává ani nepřiděluje významy. Pouze je nabarví a některé slepí dohromady. Úlomky jsou pro něj abstraktní činitelé, kouzelné svou nahodilostí. Ovšem výběr odštěpů představuje konceptuální gesto v bodě, že umělec vybírá právě jednu věc z mnoha. Ten výběr je podmíněn celou šíří myšlení umělce, mísí se zde jak racionální, tak intuitivní pohnutky.

Každý procházíme jinými skladišti, různými časy a nestejnou rychlostí. Sikovy sochy si můžeme vysnít i jako modly neznámých náboženství, rituální předměty, jejichž specifická forma pochází z dlouhého a trpělivého hledání ideální kompozice hmot a idejí.

S hlavou přeplněnou virtuálními skladišti jsem vstoupil do suterénu panelového domu ve Kdyni, abych našel mikrovesmír, jehož části hraničí s krajinou mého myšlení. Instalace této výstavy, jejíž podoba byla cele svěřena kurátorovi, tak představuje pole, které pokrývají konkrétní objekty, vyvolávající fascinaci různými způsoby. Geometrické tvarosloví, jedna z výtvarných poloh Václava Siky, je univerzální ve faktu, že ve své abstrahovanosti postrádá jednotnou konotaci. Skýtá však schopnost zahrnout v sobě pojmy, které se nacházejí v různorodých časových i geografických rovinách. Ze světa hashtagů, tam, kde se umění konzumuje nenasytným scrollováním, jsem svou hlavu přenesl do ambientního světa barevných struktur, kde se na zdi, po dobu pár vteřin, sotva postřehnutelně zablýskla slova # CoolPainting.

František Fekete.