výstavy

Newsletter

email:

 

Důraz není nikde, kam se podíváš


David Krňanský a Luděk Míšek

vernisáž 17. 3. 2018 / od 17 h
výstava 18. 3. 2018 - 16. 5. 2018

Variant toho jakou uspořádat výstavu je nespočetně, ale přesto lze v jejich koncipování vysledovat určitou předvídatelnost. Spojení Luďka Míška a Davida Krňanského je však nečekané. Alespoň z důvodu, že jejich pohyb na umělecké scéně je zcela odlišný. Překvapivé zároveň je, že se před výstavou neznali. V názvu vyslovuje Sráč Sam spojnici vedoucí k jejich vzájemnému postavení, kterou byla v tomto případě vizuální konjunkce.

Oba pracují se základním tvaroslovím a podstatné jsou pro ně přístupy k práci a samotný proces, od něhož očekávají, že bude v díle viditelný. David Krňanský patří mezi progresivní mladé malíře, kteří s novou chutí přistupují k oboru, který byl v posledních desetiletích podroben několika auditům. Kurátorovanými blogy sám přispívá k diskurzivitě prostředí. Luděk Míšek naopak žije v klauzuře vlastní sochařské tvorby a regionu. Svou práci konfrontuje minimálně. Navzdory tomu oba vykazují podobné vizuální znaky i přesto, že k nim oba došli jinou cestou.

David Krňanský v poslední době vytvořil velké množství kreseb. Impulsem pro jejich vznik byla kniha typografie, na které spolupracoval s Ondřejem Bachorem. Technologická a materiálová nenáročnost mu umožňuje nekonečně variovat základní sady tvarů, se kterými nejčastěji pracuje. Ke kresbám přistupuje jako k autonomnímu dílu, i přestože současně slouží jako příprava pro následné malby. Výstava je složena z výběru maleb, kterým předcházely zmíněné kresby. Krňanského tvorba vychází z nutkavé potřeby, kterou prací proměňuje

na štěstí a radost a která v předurčených formátech zůstává zachycena.

Luděk Míšek se snaží dosahovat prostorové harmonie a to nejen u svých prací, ale i v prostředí, ve kterém se pohybuje. Jeho ateliér je uspořádán tak, že jsou sochy nerozeznatelné od soklů, transportních boxů, zdí nebo forem. Své úvahy o tvaru nebo podobě vztahuje k vnitřní podstatě samotného artefaktu. Rozhodně je pro něj určující “aurálnost”, kterou se snaží sochám vpisovat pečlivým výběrem materiálu a odmeditovanými elementárními řezy. Poměry základních geometrických tvarů a jejich kompozice jsou podobně jako u Krňanského sadami, které donekonečna variuje.

Denisa Bytelová

Fotoreport Artalk

Video/vernisáž...