výstavy

Newsletter

email:

 

Hranice sebeovládání / projekceHana Nováková / 18. 12. 2016 v 18 h / Česká Bříza

.......

Hana Nováková je dokumentaristka s jasně vymezeným mechanizmem přístupů. To, co se vyjevuje jako chaos, je důsledný proces vzniku jasného cíle - zachránit les a zvíře.

Uniká z vymezeného prostoru dokumentu i výbornou znalostí bengálštiny. Mluví francouzsky, anglicky, německy a zdokonaluje se v jazyce hindī. Hlavní téma vychází z předchozího doktorandského studia etnozoologie. Dokladem toho je její dosavadní práce: film o návratu koní převalského do Mongolska - Trvale udržitelný kůň, Průvodce férového pijáka kávy - dokument o cestě k pěstitelům kávy v Mexiku a Guatemale, Národní galerie Šumava o problematice lýkožrouta smrkového. V současné době bude absolvovat na Famu s dokumentem Elkea. Několik let připravovala cestu za mytologickým hrdinou, kterým je v tomto případě los, o jeho cestách a vztahu s člověkem.

Hana Nováková věří v mezioborovou mutaci jako východisku k oslovení společnosti. Nezkrotně, v kožichu zebry, s vytrvalostí bengálského tygra, předvádí životy losů v předvánočním čase křesťanské trachtace.

Sráč Sam