výstavy

Newsletter

email:

 

HRDINA, NEHRDINA A JUNÁK


Roman Týc, Tomáš Hrůza a Miroslav Junák
Kurátor: Sráč Sam and Denisa Bytelová
13. listopadu 2011 – 28. ledna 2012

Fotografická výstava tří mužů v 'produktivním' věku. O jejich povaze, pohledu, myšlení a společném zájmu komunikovat skrz obraz. Výstava nechává dolehnout jejich rozrůznění založené na společných principech: koncept (náhodný nebo záměrný), fotografie (technicky dokonalá nebo jakkoli reprodukovaný obraz nejjednoduším způsobem např. mobilním telefonem) a výsledný obraz s odlišnou výpovědní hodnotou, která se proměňuje závisle na okolních podmínkách.

Roman Týc je zastoupen cyklem fotek z mobilního telefonu Prázdniny s Kenem (2004). Týc, skrytý pod vlastní pseudonym, propůjčil na léto svou identitu figurce dokonalého muže se stabilním výrazem. Fotil Kena se svými přáteli, navštívili společně stejná místa a nechal ho vykonávat stejné činnosti. Optickým trikem vytvořil dojem Kena velikosti dospělého člověka. Cyklus je snadno zaměnitelný s jakýmkoli jiným prázdninovým albem svobodného mládence. Rozdíl vytváří Kenův neměnný výraz plný harmonie a 'skrytého' vnitřního života. Okolní skutečnost je díky němu vykreslená podrobněji. Pro alba mu Sam v instalaci připravil dočasný obývák.

Tomáš Hrůza připravil soubor fotografií, který rozvíjí jeho předchozí práci, kterou naznačil už v cyklech Přírodní motivy (2004–2005) a Turisti (2004). Fotografoval jednotlivce v parku v pozici vůči stromu. Fotografie předkládá po dvojicích, v obou nechává scénu stejnou, proměňuje jen pozice figur tím, že je otočí. Vytváří formální diferenciaci obrazu a pracuje s vloženou konceptuální sémantikou a formálními výklady orientace figur v obraze. Nenápadným vtipem přivádí k jednoduché formě myšlení.

Miroslav Junák pracuje z obyčejného nutkání uchovat, pro něj, jakkoli podstatný nebo nepodstatný obraz. Fotografuje skutečnost bez nároku na objektivní sdělení, na osobní profilaci a stojí i mimo aktuální požadavky umělecké komunity. Pracuje pro sebe a v jeho práci je zachycená radost ze zmáčknutí spouště a získané možnosti 'zvěčnit' obraz. Sam udělal výběr z jeho fotografií pořízených v posledních pěti letech, nechal je nazvětšovat na čirou fólii nalepenou na skle a zarámoval jejich fetišistickou informaci. Hodnotu své práce uchovává Junák v neztracené suverenitě jednotlivce.

Množiny hrdinů, nehrdinů i junáků se překrývají.