výstavy

Newsletter

email:

 

KOULE 2006


Kurátor: Denisa Bytelová
Vernisáž: 1. 12. 2006 v 17 hodin
Výstava: 2. 12. 2006 – 15. 1. 2006

Projekt a koncepce druhé výstavy v nové budově galerie volně navazovaly na výtvarně-ekologický happening Koule 2002. V něm Sam reagovala na situaci uzavřených dvorů před problémy svého okolí. Po půl roce příprav s místními dětmi a mládeží na návsi v České Bříze uspořádala jednodenní happening reflektující znečištění vod. Instalace parafrázující ekologické katastrofy vyprovokovala zvědavost a dovedla místní občany ke komunikaci.
Posílení komunity a elementární geometrický útvar koule jsou společné pro oba projekty. Jednoduchý motiv sloužil jako pobídka společenské interakce. Koule 2006 měly částečně iniciovat vytvoření okruhu umělců kolem galerie. Malá část z nich skutečně zůstala a v pozdějších letech se objevili v samostatných výstavách (M. Váradiová, J. Prášil). Souběžně s otevřenou výzvou k účasti na výstavě probíhal paralelní projekt Rozhovory83 (SR S, Lena), při němž se z návštěvy ateliéru pořizoval zvukový záznam rozhovoru. Většina účastníků výstavy byla složena ze studentů Fakulty umění a designu UJEP v Ústí na Labem, zejména z ateliéru přírodních materiálů a skla. Další účastníci bylili zástupci regionálních umělců (V. Fiala, D. Raunerová, V. Sika), místních studentů z plzeňského Ústavu umění a designu (dnes Fakulta designu umění Ladislava Sutnara) a posluchači nebo absolventi ateliéru Sráče Sama (S. Frass, F. Stupka, J. Černá, L. Zikmundová, M. Kokošková, M. Karlová). Cílovou skupinou mezi návštěvníky byli především místní obyvatelé. Výstava byla nastavena tak, aby z jejich strany mohla být přijata a otevřela jim prostor pro rozšíření kulturního života.


Anna Beránková, Johana Černá, Leona Fejfarová,
Václav Fiala, Sandra Frass, Alena Hesounová,
Tereza Chaloupková, Miloslava Karlová, Jana Kazdová,
Bedřich Kocman, Miloslav Krofta, Jan C. Lőbl, Dana
Raunerová, Václav Sika, Michaela Spružinová, Sam,
František Stupka, Ladislav Sýkora, Jan Surýnek,
Andrea Štekrová, Martina Trhlíková, Lenka Vaňková,
Marcela Vavrušková, Markéta Váradiová, Alena
Větrovská, Lenka Zikmundová, Milan Žák

Koncepce druhé výstavy v nové budově galerie volně navazovala na výtvarně-ekologický happening Koule 2002. Otevřená výzva měla částečně iniciovat vytvoření okruhu umělců kolem galerie. Výstavy se zúčastnila Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, Ústav umění a designu v Plzni (dnes Fakulta designu umění Ladislava Sutnara) a část regionálních umělců. Souběžně s mapováním lokálních škol probíhal paralelní audioprojekt Rozhovory83.