výstavy

Newsletter

email:

 

Laktační umění


Darina Alster / Laktační umění
kurátor: Sam

20. 10. 2013 / 6. 12. 2013

Darina Alster je jako umělec známá především díky svým performance. Je to pro ni forma, do které dovede vtisknout, díky své přirozené teatrálnosti a nutkání řešit věci přímo, obřadnost, politizaci tématu a často i dávku humoru a ironie. V přímé interakci s publikem je motivována subjektivní téma převést na srozumitelnou řeč. V době přípravy na výstavu v galerii Sam83 se Darininým hlavním předmětem pozornosti stalo její vlastní těhotenství, které ve výsledku bylo hlavním motivem celé koncepce.

Nejprve chtěla Darina vycházet z inspirace prostředím, pro které výstavu připravuje,
a jako formu pro zobrazení použít šablonu, se kterou pracuje Sráč Sam. Původní záměr se ale v procesu stočil opět k performance a namísto šablon vznikly rituální otisky proměňujícího se dočasně dvojjediného těla. Některé z otisků dotvořila například mozaikou z gumových bonbonů. I videoperformance, které vznikly pro výstavu, vycházejí z tě- lesnosti a akčního umění. Boj s andělem (2013) rozdělila do tří podob zápasu. Ve videu se zpomaleným a neobratným způsobem pere Darina Alster s Ellis Unique. Jednou v me- xických maskách Luncha Libre, v druhém probíhá jejich boj při omotání provazem
a v posledním snímku se přetlačují pod látkou, že z těl prosvítají jen siluety. Další ze zdrojů inspirace byl také sen, podle kterého udělala pohřební boty.

Výstava je mimo osobní reflexi tématu současně i oslavou narození Sofie Alster, která je v době zahájení již mezi námi. Jen situace, že umělecký diskurz vytváří nepsanou nutnost pro připuštění k hovoru užívat klíčová slova jako laktační umění, je poněkud znepokojivá. Pro rozptýlení zatrpklé nálady by titulem mohlo být zcela upřímné "Těším se na to, až budu maminka, (ale ještě nevím, co mě čeká)". Sam naopak v pozvánce tento neviditelný diktát proměnil na Laktační Darina, Umění Alster.

Denisa Bytelová