výstavy

Newsletter

email:

 

Úvahy, důkazy a zprávy o účincích II.


 

Marie Ladrová

 

7. 3. 2020 v 17 hodin

Kurátor: Sráč Sam
AiC umělec na chatě
Česká Bříza, galerie sam83, výstava potrvá do 25. dubna 2020

Marie Ladrová, foto: Veronika Pločková

Druhý host

Marie Ladrová je výtvarná umělkyně a hudebnice se zájmy, které se rozhodně vymykají trendům.
Postupně si osvojila malbu akvarelem a hru na těremin.  Při druhém setkání v rámci výstavy nás Marie s oběma polohami seznámí.
Vedle malby akvarelem, se kterou diplomovala na AVU, a hry na elektronický hudební nástroj je inspirována světem hub. Promítá jej do svých obrazů, textů i písní. Jedním z dokladů její fascinace jsou objekty klobouček a čepice z troudnatce kopytovitého, které vytvořila podle tradičního postupu. K výsledkům své práce dochází kromě studijního přístupu i formou experimentu.