výstavy

Newsletter

email:

 

Nevadí, když se nějakou dobu nevidíme


12. 12. 2022 – 9. 4. 2023

Daniela Balážová | Veronika Dolanská | František Fekete | Sylva Francová | Anežka Hošková | Šimon Kadlčák | Lukáš Kubec | Kristina Láníková | Graeme McKinnon | Clara Monereo | Václav Sika | Jiří Surůvka | Bronislava Šnajdrová | Jiří Valoch | Daniel Vlček | Veronika Vlková

Protože navzdory všemu, životním událostem, politickému pozadí, existenci sociálních sítí, existují vnitřní hlasy, které se mohou za plentou našich identit svobodně rozvíjet. Útržky vět, nepřetržité monology, zaklínadla, obsedantně vystupující slova. Cokoli můžeme zhmotnit a znovu navázat v dialogu s publikem, v dialogu mezi námi. V podobě introvertního sdílení.

Výstava je předzvěstí dalšího dění kolem ní. Je také pokusem ve smyslu hledání možného pokračování činnosti galerie. Ptala jsem se, jakým způsobem a zda ještě dokážu smysluplně komunikovat s umělci a publikem. Jaké je očekávání a jestli nějaké je. Pocit nárokování si četnosti a kvality podle nastavených řádů. Výsledkem je výstava bez vernisáže ze sbírky galerie sam83. Je bezpečným návratem v mojí činnosti kurátorky.
Spoléhám se na solidaritu, na pevnost vztahů a vzájemné přijetí lidských závazků. Návratem a snahou o výstavu, kde vyvstávají otázky o citlivosti a účincích společenství. Vystavená díla vznikala v mojí bezprostřední blízkosti. Společné trávení času v nejvšednějších činnostech obstarávání těl nás hnalo vytvářet dílo a diskutovat o něm v každém dalším okamžiku. Žádný odstup ani relevance výběru? S určitostí otázka o povaze uměleckého provozu a o nárocích na umělce a na instituce. Při přípravě výstavy také vznikl dotaz Kristiny Láníkové, zda vystavením její rozsáhlé kolekce skleněných destiček nebude její dílo vůči ostatním působit disproporčně. Ano, bude. Další z řady obav, které jsme si zvykli zahrnovat do myšlení. Obava myslet bez ohledu na nárok. Výstava je jakýsi pozůstatek setkání a měla vytvořit cestu k jinému druhu práce. K pokračování v příběhu. K několika společným uzavřeným diskusím, z nichž nebude pořizován žádný záznam. V nalezení bezpečného místa k hovoru.