výstavy

Newsletter

email:

 

Proč soutěží město PIVO s městem UHLÍ?


Květa Monhartová & Jiří Surůvka | kurátor: Sam | 14. 11. 2010 – 30. 1. 2011


Úvodní slovo


Otázka v názvu výstavy Proč soutěží město PIVO s městem UHLÍ? v souvislosti s osobami vystavujících přináší další otázky po tom jaký má smysl v současnosti cokoli stavět proti sobě. Plzeň proti Ostravě, muže proti ženě, ohlížet se po generačních rozdílech a proč do kultury zavádět soutěž. Výstava podobně jako předchozí dvě přináší na tyto otázky jasnou odpověď v podobě přívětivé symbiózy na první pohled zdánlivě neslučitelných autorů.

Názvem výstavy současně Sam přehodnocuje moc a sílu přívlastků, zda není na škodu, že je Plzeň spojována
s pivem a Ostrava s uhlím. Květa Monhartová a Jiří Surůvka se setkávají naštěstí na neutrální půdě, zastupují zde sami sebe s prostředky a postoji, které jsou jim vlastní.

Z práce Květy Monhartové vybrala Sam malby od konce 70. let do současnosti a od Jiřího Surůvky především dokumentace performance. Východisko interpretace světa u obou zastoupených je rozdílné, Květa zvolila formu tichého komentáře v podobě obrazů, kreseb nebo básní, Jiří využívá umění jako nástroj aktivní změny mocensky utvářené skutečnosti.

Když jsme hledali nějaký průsečík jejich práce, narazili jsme na psa, který se nepravidelně objevuje v Květy obrazech od 70. let a Surůvkova psa Emila.

Přestože výstava jde proti bezobsažnému titulování, přívlastkům a zobecňování, nelze vliv místa, ze kterého oba pocházejí, od jejich práce odtrhnout. Tato skutečnost i mnoho dalších je naznačeno v instalaci výstavy.

K výstavě vyšel katalog v nákladu 100 kusů, z toho 30 kusů je limitovaná edice. Katalog je možné zakoupit
v galerii Sam83.

Denisa Bytelová