výstavy

Newsletter

email:

 

Tabule/Blackboard


vernisáž: 28/11/2015 v 17:00
výstava potrvá do 07/02/2016

Anežka Hošková ~ Tabule/Blackboard


Výstava Tabule/Blackboard je dílem spolupráce Anežky Hoškové a Sráče Sama v roli kurátora. Název odkazuje ke spiritistickému stolku a posunutý překlad směrem k černé desce – k plochám asociujícím vesmír s jeho neuchopitelným řádem.


Anežka Hošková začínala tvořit v době, kdy v umění byla melancholie obecně silnou náladou a která v českém prostředí v hlavním proudu vystřídala ironizující grotesku. Pro orientaci bychom její pozici mohli hledat někde mezi medijní kresbou Anny Zemánkové, seb​ev​ědomou ženskou prací Judy Chicago a současným médiem DJe v pozici uznávaného a zároveň zničeného trend-settera. Tento trojúhelník s různými těžišti lze považovat za pomyslnou základnu její pracovní kontinuity. Sráč Sam tento princip nepravoúhlého trianglu přenesl do uspořádání výstavy.


Anežka Hošková se nerada nechává inspirovat uměním jiných autorů, ačkoli je dnes představa vyvarování se vlivům utopická. V samotném čase tvůrčího procesu už pracuje bez ohledu na to, jak bude dílo veřejností přijato. Díky tomu je její práce autentická. Dbá na přesné přenesení vnitřní vizuality. Z inklinace k DIY kultuře jsou pro ni přitažlivé i alternativní způsoby práce s materiálem, které používá v analogově-digitálních kolážích nebo v lepenkou vykrytých plochách obrazů. Pro tuto výstavu vytvořila ve spolupráci se Samem soubor keramických objektů, police a aradecory, které jsou tvarově blízké plochým znakům obsažených v jejích malbách. Ve znacích zachycuje podvědomou symboliku bez vazby na religiózní výklady.


Přístup kurátora „Neuctivé péči zmar!“ se projevil v nadstandardní péči o výstavu a o umělce. Souvisí se Samovo vůlí naplnit kurátorství v původním smyslu slova. Odvolává se na proces cesty k výstavě, k navázání dlouhodobého vztahu s umělcem a k nalez​ení času s uměním být. Snaží se umožnit umělci uskutečnění jeho představ. Namísto datového vesmíru internetu a Anežčiných

​​

Blue Tears se ocitáte ve skutečném světě vlněných koberců, akvarelů, koláží a keramických tvarů.