výstavy

Newsletter

email:

 

Tvůrčí duch / Petr Lysáček


  

Petr Lysáček, Jiří Surůvka a František Kowolowski byla silná ostravská skupina, která působila v době, kdy manželé Ševčíkovi psali o postmoderním posunu periferií do centra. Díky tomuto bezděčnému načasování se jejich práce dostala i do úhlu zájmu do té doby centralizovaně zaslepenému publiku. Mimo to, že společně fungovali jako provokativní umělecké uskupení František Lozinski o.p.s., pracoval každý na svých vlastních věcech. Petr Lysáček je druhým umělcem této formace, kterého v ostravském cyklu představujeme, přestože už nějakou dobu žije v Praze.
Práce Petra Lysáčka je specifická v tom, že se jedná o “barevný” informel se všemi prvky postmoderny, které tento směr kulminující především v osmdesátých letech nabídl. Z jeho asambláží, obrazů a dotvářených readymadeů je zjevná precizní rukodělnost, i když objekty působí jako skutečný junkart ze smetiště. Ačkoli do své práce absorboval všechny relativismy, s nimiž postmoderna přišla, nezle mu upřít zjevnou dávku českého tradicionalismu, kterou potvrzuje právě fortelnost a materiálová pestrost spojená se zmíněným informelem. Tento paradox je však důsledkem skutečného zájmu o podstatu věci, která je poctivostí podmíněna. Přijetí bohaté škály obrazové informace a její další přenášení je důkazem otevřenosti, kterou díky tomu deklaruje.
Na výstavě Tvůrčí duch představí cyklus 69. Jde o ironický komentář bezbřehé kreativity poskládaný z kusů stavebních materiálů, dekorativních prefabrikátů, pitoreskních postaviček a dalších bůhvíkde nalezených předmětů. Ve variabilních instalacích s humorem a hravostí poukazuje na zvrhlost současného světa. V nových souvislostech recykluje prvky, které nás denně obklopují a vytvářejí naši “seriózní” realitu, přestože pozbývají jakéhokoli smyslu. Dalším paradoxem jeho práce je, že nespoutanou klukovskou hru vytváří z pozice docenta Ostravské univerzity, kde vede ateliér Intermédií. Petr Lysáček byl také společně s Milenou Dopitovou, Pavlem Humhalem, Michalem Nesázalem, Petrem Písaříkem a Petrem Zubkem členem umělecké skupiny Pondělí fungující mezi lety 1989-1993.