výstavy

Newsletter

email:

 

Výlet do hor


Martin Froulík

kurátor: Sam
vernisáž 4 / 10 / 2014 / 18 h
výstava 5. 10. -  22. 11. 2014

Výlet do hor je v galerii Sam83 čtvrtou z výstav, které se věnují ostravské umělecké scéně. Zaměření v programu galerie na specifické město, jakým je Ostrava, není náhodné. Vytváří fyzickou paralelu vědomí, že nejen to, co je centrální a prvotní, je jsoucí. Zjednodušeně tento koncept dokumentuje v různých pohledech existenci, charakter a podmínky vzniku umění v postindustriálním městě na okraji malého státu, který je sám periferií, a snaží se narovnat zakřivenou centralizující optiku.

Martin Froulík (1986) je představitel nejmladší umělecké generace a je absolventem Jiřího Surůvky, který na specifika Ostravy v kontextu České republiky zřetelně upozornil jako první. S posílením jeho hlasu měla co do činění aktivita manželů Ševčíkových v devadesátých letech. Surůvkovi, Lysáčkovi a Balabánovi absolventi mají díky posvěcenému přijetí periferie v podobě výstavy Ostrava – umjeni...? (Praha, Mánes, 1998, J. a J. Ševčíkovi) možnost svobodněji v rozmotávání středoevropského balastu pokračovat.

Martin Froulík zvolil malbu jako prostředek pro sdělování svých komentářů světa. Temné nebo naopak světlé akrylové lazury překrývá vrchní zobrazující vrstvou lepenkové šablony, která ve výsledku působí jako zvětšená grafika nebo velké linoryty s nepravidelnými řezy nože. Formou vybízí diváka k vyhledávání obsahu v jednotlivých plánech obrazu. Aniž by jeho práce měla přímou dějinnou vazbu k informelu, jsou jeho malby při letmém pohledu blízké právě Un Art Autre (Jiné umění), které je přejímané v současné vizualitě jako estetický prostředek kódující odcizenost a neuchopitelnost světa. Se způsobem provedení souvisí i obsahy. Na plátnech zaznamenává emoce vyvolané krajinou, vztahy, prostými podněty. Skelet jeho obrazu pak tvoří kompaktní znak složený z malých separovaných určitých a neurčitých tvarů vydechnutý sprejem v ostrých liniích šablony. Na výstavě je vedle obrazů a tisků zastoupen také cyklus drobných objeků Heky z deky. Ztvrdlé drapérie kapesníků, utěrek a dalších tkanin uchovávající vzpomínky.

Froulíkova barevnost většinou vychází z krajiny, proto jel Martin na Výlet do hor.

Denise Bytelová