výstavy

Newsletter

email:

 

4 OKNA 2015


Stočené vlajky

Sedmý ročník bytového projektu galerie sam83,
v prostoru 4 OKNA, Komenského 4/4, Klatovy

Název nenese jen odhadnutelné hranice identifikace skrytého symbolu, pokouší  
se vzbudit dohady o možnosti vnímat připravené, nabádá k ostražitosti výkladu.
Stočená vlajka jako orant před zdvižením rukou.

kurátor: Sráč Sam

1. host / Sláva Sobotovičová video
2. host / Viktor Takáč + host Petr Krátký video
3. host / Martin Blažíček video
4. host / Kristýna Láníková video