výstavy

Newsletter

email:

 

4 OKNA 2014Orientační základny

Šestý ročník bytového projektu 4 OKNA je zaměřený na archivy a databáze. Orientační základny prostřednictvím neviditelné práce jejích zhotovitelů vytváří pro veřejnost jednu z možných cest k umění. Vyzvali jsme čtyři zakladatele různých informačních platforem, aby představili svůj způsob, jak informace přibližují uživateli a co je k rozhodnutí pro tuto práci vedlo.

Představujeme:

Archiv výtvarného umění

Archiv výtvarného umění vznikl v roce 1984 jako součást činnosti Galerie H v Kostelci nad Černými lesy. Archiv shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje i další dokumenty, které se jinde systematicky nearchivují - pozvánky, plakáty, tiskové zprávy, texty, výstřižky, foto­grafie, diapozitivy, multimediální nosiče, parte, navštívenky ad.

DOC ALLIANCE - Nové možnosti pro celovečerní dokumenty
Projekt Doc Alliance vznikl jako výsledek tvořivého partnerství 7 klíčových evropských festivalů dokumentárního filmu: CPH:DOX Copenhagen, DOK Leipzig, FID Marseille, MFDF Jihlava, Planete Doc Film Festival a Visions du Réel Nyon a od roku 2013 také portugalský festival Doclisboa. Cílem iniciativy Doc Alliance je prosazování žánru dokumentárního filmu, podpora jeho rozmanitosti a kontinuální propagace kvalitních autorských dokumentárních snímků.

VVP AVU
je centrem základního vědeckého výzkumu, zpracování pramenné dokumentace,
kritického zhodnocení a reinterpretace českého výtvarného umění po roce 1945 až do současnosti,
se zaměřením na interdisciplinární přesahy.

ArtMap
Nezisková organizace ArtMap byla založena roku 2007 jako platforma, jejímž cílem je podpora
a propagace současného umění v České republice.

1. host / Jiří Hůla abART video
2. host / Diana Tabakov / Doc Alliance Films video
3. host / Sláva Sobotovičová a Terezie Nekvindová video
4. host / Tomáš Hrůza video