výstavy

Newsletter

email:

 

Slunce vyšlo tam, kde předtím leželo tělo


 

Benedikt Tolar
kurátor: Sráč Sam

vernisáž: 13. 5. 2023 v 17 h
výstava: 14. 5. –⁠ 12. 8. 2023

Pozorování je hlavním přístupem v práci Benedikta Tolara. V průběhu let se postupně proměňovalo. Tolar začínal vyhledáváním “banalit”, které by bylo možné použít pro vytvoření ironizujících nebo humorných objektů. Objekty fungovaly jako společenské komentáře nebo glosy. 

V pozorování okolí a detekování vhodných materiálů pro zpracování setrval, ale začal soustředěně pozorovat samotný objekt a jeho časem nastřádané vlastnosti, které v následném zpracovávání zachoval a podpořil. Tímto přístupem posouvá i míru předpokládané dokončenosti a nechává otevřené, jestli v práci na objektu bude pokračovat. Procesuálnost a s ní spojený čas nejsou jediní vnější činitelé, které nechává Tolar do své práce uvědoměle vstupovat. Svým způsobem opisuje principy, se kterými byl readymade spojen před tím, než jej zapojil do nových souvislostí.

V posledních pracích, které mají více malířský než objektový výraz, využívá v práci s barvou gravitaci a sleduje, jaký bude výsledek. K tomuto až “autorsky distančnímu” přístupu ho dovedlo opět pozorování. Od studií na Akademii výtvarných umění v Praze, kde absolvoval ateliéry Petra Sigela, Karla Nepraše a Vladimíra Skrepla, pracuje s civilizačním odpadem nebo jeho fragmenty. Zhruba od roku 2007 přetváří převážně plechy: střechy ojetých aut, kapoty, satelity a vany. V posledních letech přibyly plynové nádrže a dna tlakových nádob. Právě při zpracovávání těchto materiálů hledal způsob, jakým nalezený odpad “zarovnat”, aby se zbavil nerovných okrajů. Do nádoby nalil vodu a hladina určila rovinu pro zaříznutí. Zahrnutím “banálního” fyzikálního principu, se kterým se denně setkáváme, rozšířil komunikační vlastnosti díla. Všudypřítomnost těchto jevů nám dává podvědomou jistotu toho, že některé věci se stanou samy. Zároveň se tím Tolar opět vrátil k dialogu mezi všedností a uměním, který se v jeho pracích v různých variantách neustále opakuje. Především v podobě toho, že mizející a nepotřebné vrací zpět do hry.