výstavy

Newsletter

email:

 

Sobota


Lenka Vítková a Ondřej Vinš: Sobota

Vernisáž 29. listopadu 2014 v 18 hodin
Výstava potrvá do 1. února 2015


Práce autorů je v této výstavě, více něž společná a srovnávací, vzájemně doplňující. Lenka Vítková k výstavě Ondřeje Vinše přizvala. Jejich spojení funguje a postupně se rozvíjí jeden k druhému a  každý sám k sobě. Oba současně, každý ale jiným způsobem, pracují s principem inverze. Na plošnou šedou v malbách Lenky Vítkové odpovídá Ondřej Vinš svou monochromatickou fotografií.
Hra s překlápěním barev a postav evokuje dojem nepoznaného. Shodli se na názvu Sobota. Nacházejí vesmír v obyčejných věcech a do expozice naplánovali sci-fi čítárnu.
Výběr fotografií s otočenými figurami rozšířil Ondřej o text, který pravděpodobně vychází z  pociťované absence velkého příběhu a přirozeného hledání pojiva pro stmelení diskontinuity. Jako opravný prvek používá obraz krajiny – výseče planety, která při pohledu stále nabízí množství emocí, včetně náhlého romantického pocitu z objevitelství. Ve svých obrazech neřeší zoufalství z toho, že všechno už bylo vysloveno. Nechává se vést motivem vlastního poznání a obrací se k vesmíru jako k přesahující trvalé jistotě.    Tělesný zážitek z času propojuje s prostorem a popisem pohybu krajiny.
Lenka oproti Ondřejově výpravnému pojetí používá úspornější přístup. Malbu pojímá jako performance, z níž je výstupem obraz. Redukuje. Příběh do znaku, souvětí do holých vět. Přestože prošla studia u konkretistů, sama inklinuje k figuře, které se věnovala na začátku své tvorby a v současnosti se k ní opět vrátila. Do výstavy zapojila několik svých významových fotografií a maleb, které z nich vycházejí. K ohledávání možností vlastní práce také zapojila v poslední době digitální inverzi barev svých obrazů. Z banálního úkonu překlopení barev jí vyšla najevo logická, ale už ne tak uvědomovaná skutečnost, že ve chvíli, kdy určila barvu pozitivu, současně definovala barvu negativu.

Denisa Bytelová, Sráč Sam