výstavy

Newsletter

email:

 

AiC Struhadlo 2016


Reconstruction / přednáška/ Sráč Sam

Continue in the crime

Rekonstrukce stavby u malé obce v Pošumaví patří mezi projekty Umělec na Chatě (AiC Artist in Cottage), které od r. 1986 rozvíjí Sráč Sam v rámci Vize pro novou kulturu a její místo. Jde o možnosti pohybu člověka mezi místy vytyčeného jednoduchými podmínkami. Optimální prodloužení životnosti existujících staveb se záměrem zbytečně nezastavovat nové plochy. Minimalizovat spotřebu na nejnutnější možné náklady se zachováním standardů současného bydlení a zajistit účelné využití stavby. V konkrétním projektu chaty v Pošumaví Sráč Sam hovoří o kontinuálním zločinu. Projekt obsahuje postupy vyrovnávání se s pozůstalostí včetně přijetí sporných odkazů dědictví, jako je například stráň z rododendronů u lesa. Vědomou akceptací kánonu kutilství se výsledná podoba stavby stává nositelem časové i kulturní kontinuity. Zločin se přeneseně zrcadlí i v bokorysech stavby, které jsou tvořeny tvarem sekery.