výstavy

Newsletter

email:

 

HEAVEN


GROUPE GUMA GUAR / kurátor: sráč sam / výstava do: 15/1/2019

V době, kdy se české umění začalo probírat z individualistického omámení devadesátých let, vznikla řada skupin, které se snažily do svých akcí zahrnout mimo jiné i politické postoje. Mezi ně patřila i skupina tří začínajících umělců GROUPE GUMA GUAR. Richard Bakeš, Milan Mikuláštík a Daniel Vlček se vyzbrojeni zbraněmi nepřítele sešikovali v antimilitantní pacifistický oddíl a v partyzánském duchu začali podrývat aktuální politickou garnituru a komerční reklamu zaplavující tehdy veškerý veřejný prostor. Dočasně s nimi spolupracovala sociální geografka Michaela Pixová. Jejich působení na umělecké scéně lze pozorovat od počátku nultých let dodnes. Vedle aktivistických počinů v podobě výstav a intervencí do veřejného prostoru se věnují také hudební produkci, kterou v posledních letech nechali přirozeně hibernovat. Předmětem jejich přímočarých subverznivních útoků jsou obvykle představitelé mocenských pozic a aktuální komentáře politického dění včetně církve.

Schopnost působit kolektivně i přes to, že každý ze zmíněných představuje svébytnou osobnost pokrývající různá pole současné české umělecké scény, je důvodem zařazení do výstavního programu sam83. Kontroverze výstavy spočívá ne ve formě jazyka, ale ve schopnosti dlouhodobý vztah udržet a ve vůli najít společnou řeč navzdory skutečnosti, že se objektivně intenzita vlivu skupiny může jevit jako slábnoucí. K tomuto jevu dochází v důsledku sousledné proměny jazyka z nepředvídatelného a ve své době šokujícího na dnes již předvídatelný, přestože naléhavost sdělení je stále stejná. Věrnost ideálům je možnou cestou jak v plynutí času neztratit tvář. Výstava je smyčkou, která odkazuje do roku 2003, do Galerie u Mloka v Olomouci, kde společná práce GGG začala.

SR S, db

GROUPE GUMA GUAR
HEAVEN

Skupina Guma Guar po několikaletém útlumu činnosti představuje v galerii sam83 výstavu Heaven. Využitím necenzurovaných obrazů oběti válečných konfliktů ve spojení s vypjatou teatrálností a ironií se skupina vrací ke svým „klasickým“ dílům ze svých počátků v prvním desetiletí milénia. Od vzniku skupiny v roce 2003 prezentovala Guma Guar celou řadu uměleckých projektů, jejichž tématem byl „konflikt civilizací“ a polemika s neoliberální ideologií. Výstavu Heaven je proto třeba chápat jako kritický komentář k cynismu a pokrytectví současné společnosti a především jako ostrý protiválečný PROTEST.

Multimediální instalace, která atakuje divákův zrak, sluch, čich i vnímání prostoru, je koncipována jako pomyslné „NEBE“, jež je současně PEKLEM. Z party-mlhy s vůní tutti frutti, která může být metaforou nebeských mraků, stejně jako připomínkou kouře z dýmajících trosek vybombardovaného města, se vynořují digitální „KRAJINY“ a „PORTRÉTY“ – fotografie zničených měst a otřesné záběry obětí války. Tyto STATICKÉ obrazy jsou překryty vrstvou apropriovaných ANIMACÍ. V případě krajin jsou to rozpohybované gifové rámečky a vyprázdněná hesla instagramových memů. Fotografie zubožených lidských těl byly zpracovány pomocí mobilních aplikací Messenger a Camera360. Zdrojem zvukové vrstvy instalace Heaven je SFX banka zvuků pro iPhone.

MAKE LOVE, NOT WAR, FUCK CAPITALISM!

GGG 2018