výstavy

Newsletter

email:

 

Tváře vystupují z virtuální oblohy


Tváře vystupují z virtuální oblohy

Barbora Trnková

Barbora Trnková je umělkyně, fotografka a výzkumnice v oblasti nových médií. 

O médiích a aparátech uvažuje kritickým způsobem a zároveň pro artikulaci vybraných témat využívá i poetický přístup. Upozorňuje na upevňování stereotypů v nástrojích, které jsou běžnou součástí naší každodennosti. Její tvorba vychází ze silné osobní zkušenosti, skrze niž jsou její interpretace a redefinice detailní a propracované. Dalším podnětem je pro ni fascinace samotnými médii spojená s fascinací světlem. Představení Barbory Trnkové v galerii sam83 se zaměřuje na její osobní politickou pozici, kterou lze velmi obecně popsat jako “cesta z útlaku k osvobození”, a na zpřehlednění části přístupů, kterými se ve své práci zabývá.

Řadu let spolupracovala s Tomášem Javůrkem. Společně vytvářeli on-line aplikace a projekty, v nichž obvykle převraceli nebo vyvraceli uživateli předpokládané závěry. Prostřednictvím uměleckého zážitku sekundárně naváděli obecenstvo k vyšší míře mediální ostražitosti, která je běžnými komercializovanými nástroji záměrně snižována. Společně také provozují platformu ScreenSaverGallery, která funguje jako virtuální prostor, kam jsou umělci zváni k vytváření dočasných spořičů obrazovky. Tím nejen rozšiřují pole pro mediální experiment, ale i propojení umělecké komunity, která se touto praxí zabývá.

V České Bříze budou představeny dvě aplikace. AnnaMarie (2012) & (Barbora Trnková a Tomáš Javůrek) funguje jako fotoaparát na telefonu. Uživatel/ka pořídí snímek, ale jako výsledek se mu zobrazí náhodně vybraný záběr předchozího uživatele/uživatelky. Moment překvapení vzniklý z jemné podvratnosti náhle vede k úvahám o datech, která generujeme, a zároveň k přemýšlení o možnostech kontroly nad procesy, do kterých samovolně vstupujeme.

Druhou aplikací je Text-to-image-generator (2024). On-line nástroj, který na zadání jakéhokoliv textového dotazu odpovídá roztodivnými glitchpornografickými obrázky, které jsou dalece za možnostmi fyziognomie, už ne tak za možnostmi představivosti. Trnková často ve své práci vychází z faktických údajů, kdy v současnosti přibližně 35% všech stahování na internetu souvisí s pornografií a v pornoprůmyslu a v sexuálních službách se vyskytuje 78% žen s traumatem ze sexuálního násilí a nebo násilí z dětství. Setkání se s tímto zrcadlením v podobě aplikace s nadsázkou je i přes statistický fakt překvapivé a znepokojující.

Určitou spojitost s tímto přístupem lze nalézt v synteticky generovaných fotografiích z cyklu Your Addiction Is The Message I, II (2022), která obsahuje několik podsérií. Záměrně pracuje s komerčními generátory, protože nejlépe odhalují předpoklady, které Trnková tematizuje. Zadání bylo např. silicone_inflatable_doll_doing_selfiee_in_mirror_realist_photography

Instalace s názvem Odnímání (2023–24) představuje tři stoly různých velikostí, které slouží jako interaktivní dekonstrukce obvyklých narativů spojených se stolem. Obecenstvo je prostřednictvím návodu vyzváno k formulaci vlastních asociací spojených se stolem.
Když se řekne stůl, každý si vybaví nějakou situaci. Co se ale stane, když těmto zažitým /

zažívaným / stereotypním představám začneme vzdorovat a budeme tyto představy postupně odnímat? Změní se celá situace. Kuchyňský stůl se mění na pracovní. Když se pod stůl schovám, stává se úkrytem. Může však sloužit také jako židle, jako podložka, prkénko, štít …

Posledním pojivem výstavy je zvuková nahrávka. ASMR povídání: Signály – Hrací skříňka / Co MNE nezabije, to MNE posílí (2023). Signál: Posílám signál krátkých vyprávění, díky nimž jsem měla pocit, že vyjadřuji něco přenosného, což je pro mne nové. Zvukem vzniká prostor, hlas je kouzelná hůlka. Nabízím také malé cvičení v nefilozofické praxi: zaujmi postoj v uzávorkování všeho, co si myslíme. Zkoušej cítit proti myšlení. Bolest není relativní.

Zvuková stopa s autorčiným hlasem ve výstavě vyplní chybění, která generované obrazy vyvolávají.